Ognisko w Puławach – Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Kowalskiego 1

Parafia
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św., która odprawiana jest o godz. 16.00. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 marca 2011 r. Ostatnim duszpasterzem Wspólnoty był ks. Piotr Niewiadomski, który zastąpił ks.Tomasza Surmę. Obecnie Wspólnota nie ma stałego duszpasterza. Parafia Miłosierdzia Bożego >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na IX Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie i Puławskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw.
Rekolekcje odbędą się w dniach 11-13 marca 2016 r. w Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lublin w Dąbrowicy k/Lublina.
Konferencję  „Jedność w małżeństwie – jak budować? Jak ratować?” wygłosi Mieczysław Guzewicz,
dr habilitowany teologii biblijnej, rekolekcjonista, wykładowca oraz autor wielu książek na temat małżeństwa i rodziny. Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy WTM Sychar w Archidiecezji Lubelskiej
ks. lic. Szymon Czuwara.
Koszt: 160 zł – opata za całość rekolekcji (niezależnie od liczby noclegów);
30 zł – opłata dla osób korzystających z rekolekcji dojazdowo (bez wyżywienia i noclegów,
wyżywienie jest możliwe do wykupienia po wcześniejszym zgłoszeniu)
Ponieważ rekolekcje cieszą się dużym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest ograniczona chcemy dać szansę na udział w nich przede wszystkim osobom dorosłym. Dlatego nie przyjmujemy zgłoszeń osób
z dziećmi (pomimo takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym). Udział w rekolekcjach dojazdowych możliwy
tylko w miarę wolnych miejsc.

Uwaga: zapisy przez formularz obowiązują WSZYSTKICH – także osoby dojeżdżające – z odpowiednią adnotacją w polu „Informacje dodatkowe”.
Jeśli finanse są jedyną przeszkodą w udziale w rekolekcjach, wyślij zgłoszenie i napisz o tym w polu „Informacje dodatkowe”  – w miarę możliwości postaramy się pomóc.

Zaliczki – w wysokości 70 zł od osoby – wpłacamy do 25 LUTEGO na konto, które stopniowo będziemy rozsyłać na maile podane w zgłoszeniach – prosimy CIERPLIWIE czekać 🙂

PROGRAM REKOLEKCJI

Piątek 11.03.16
18.00 – 18.30    Kolacja
18.30 – 19.00    Przygotowanie do Mszy św.
19.30 – 20.30    Msza Św.
20.45 – 21.30    Konferencja wstępna dr M. Guzewicza
21.30 – 23.00    Zawiązanie wspólnoty

Sobota 12.03.16

8.00 -8.30         Godzinki o NP NMP
8.30 – 9.00       Śniadanie
9.00 – 9.30       Przerwa kawowa
9.30 – 13.00      Blok konferencji (z przerwami)
13.00 – 13.30    Obiad
13.30 – 15.00    Czas wolny
15.00 – 15.15     Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 – 18.00     Blok konferencji (z przerwami)
18.00 – 18.30    Kolacja
18.30 – 19.30    Czas wolny, przygotowanie do Mszy św.
19.30 – 20.30   Msza Św.
20.45 – 22.00   Mityng 12-krokowy (prowadzony w dwóch grupach przez
psychologów: Beatę Tęczę i Joannę Milanowską)
22.00 – 24.00    Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela 13.03.16
8.00 – 8.30       Śniadanie
8.30 – 9.00       Przerwa kawowa
9.00 -11.30        Blok konferencji (z pytaniami)
11.30 – 12.00    Przygotowanie do Mszy św.
12.00 – 13.00    Msza św.
13.00 – 13.30    Obiad
13.30 – 15.00    Świadectwa i zakończenie rekolekcji

Link do ośrodka: http://domspotkania.pl/
Adres: Dąbrowica 130A, 21-008 Tomaszowice
Dojazd MPK i autem: http://domspotkania.kuria.lublin.pl/kontakt
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – po wejściu w link, wybieramy rekolekcje ogniskowe i tam Dąbrowicę
http://formularz.sychar.org/zgloszenie.php
UWAGA! W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zaliczki nie będą zwracane.

Drodzy Siostry i Bracia!

Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie.

W obecnym roku przeżywaliśmy jako Kościół XIV Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej miłości wyrażającej się w małżeństwie i rodzinie. Wdzięczni za to wydarzenie, chcemy iść razem jako wspólnota wierzących i realizować powołanie do świętości, którym Bóg nas obdarzył.

Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwować, z różnych powodów część z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. Synod, odnosząc się do tej rzeczywistości, wskazał, że źródłem takich decyzji jest często lęk przed przyszłością, wyrażający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość.

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego źródłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga i drugiego człowieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole, rodzinne świętowanie sprawiają, że odkrywamy radość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku. Wyrażają się one w uważnym słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków rodziny za powierzone mu obowiązki.

Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek nie wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek „[…] nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko poprzez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie szczęście. Oddanie się sobie wzajemnie i zdolność do bezinteresownej miłości biorą swój początek w Bożym akcie stwórczym. Bóg bowiem nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego serce do miłości. Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc o zadaniach rodziny chrześcijańskiej, stwierdził, że pierwszym wśród nich jest tworzenie wspólnoty osób (por. FC,18). To doświadczenie jedności i bliskości staje się okazją do przeżywania prawdziwej radości wiary. Małżeństwo nie jest rzeczywistością smutku i niesienia ciężarów ponad siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla każdego z członków rodziny na pełny rozwój. Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie wzywał małżonków chrześcijańskich do radości wiary, która promieniuje i przemienia cały świat.

Do tej rzeczywistości wracali ojcowie synodalni. Omawiając problemy współczesnych małżeństw i rodzin, podkreślali, że w wielu przypadkach to egoizm i skrajny subiektywizm stoi na przeszkodzie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dlatego konieczna jest stała i systematyczna formacja małżeństw i rodzin, które ożywione duchem wiary poprowadzą swoje dzieci ku Chrystusowi. Wiara pozwala człowiekowi otworzyć się na cud miłosierdzia Bożego i wprowadza go na drogę przebaczenia. Dziś, gdy tak wiele jest zagubionych małżeństw, gdy wiele z nich niemal zatraciło świadomość ostatecznego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego, trzeba przypominać, że małżeństwo sakramentalne jest komunią pomiędzy Bogiem i ludźmi. Osoby żyjące w małżeństwie nie zostają same i nie są skazane wyłącznie na siebie, ale żyją w obecności Boga, czerpiąc z łaski sakramentalnej.

Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym przez Boga, chcemy razem z uczestnikami synodu zdecydowanie przypomnieć, że małżeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja dwóch osób, mężczyzny i kobiety, którzy łączą się ze sobą w jednym i nierozerwalnym przymierzu i są otwarci na owoc swojej miłości, którym są dzieci. Jakiekolwiek próby wprowadzania innych definicji małżeństwa i rodziny spotykają się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Zachęcamy rodziny, aby odważnie odrzucały zakusy zwolenników ideologii gender, którzy próbują narzucić poglądy niezgodne z naturą człowieka.

Podczas synodu wielokrotnie podkreślano konieczność towarzyszenia na drodze wiary dzieciom, młodzieży, małżeństwom i rodzinom. Musi być ono oparte na wspólnym odkrywaniu obecności Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka. Pierwszymi świadkami wiary są rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom. Nikt i nic nie może zastąpić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II napisał w Familiaris consortio: „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2).

Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, nie powinna jednak zamykać się na inne wspólnoty i zapominać o obowiązku dzielenia się Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie synodalni proponowali, aby w każdej parafii powstały wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które spotykałyby się systematycznie na modlitwie, pogłębiałyby swoją formację i głosiły Dobrą Nowinę we własnym środowisku.

Obrady synodu prowadziły także do podkreślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia, który ustanowił Papież Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko częściej korzystać z daru przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania, ale także okazać się  miłosiernymi dla naszych braci i sióstr, którzy zawinili wobec nas. Rodzina jest przecież pierwszą szkołą miłosierdzia, w której uczymy się praktykować uczynki miłosierne względem ciała i duszy na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Zachęcamy do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą powinniśmy ogarnąć te kobiety, które z różnych względów zdecydowały się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Prośmy także o miłosierdzie dla mężczyzn, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za nowe życie i zachęcali do aborcji dziecka lub ją finansowali. Jesteśmy zaproszeni przez papieża Franciszka, aby – nie wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępiania – nieść wszystkim posługę miłosierdzia.

Miłosierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. Dlatego przypominamy, że nauczanie Kościoła oparte na Słowie Bożym i Tradycji odnośnie do osób rozwiedzionych a żyjących w nowych związkach zostaje podtrzymane. Osoby te nie mogą przyjmować Komunii św., ponieważ nie żyją w związku sakramentalnym. Niemożność przyjmowania sakramentu Eucharystii nie ma charakteru wykluczającego czy dyskryminującego, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację tych osób w Kościele. Zachęcamy ich do uczestniczenia we Mszy Świętej, rozważania Słowa Bożego, wytrwania na modlitwie, włączania się w dzieła miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. Nikogo nie potępiamy, a jako ludzie wierzący chcemy prowadzić do spotkania z przebaczającym Chrystusem. Dlatego zapraszamy do modlitwy w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im naszego wsparcia. Przypominamy rozwiązania zawarte w Familiaris consortio i prosimy, aby wierni stosowali się do tych zaleceń, w myśl których do Komunii św. nie mogą przystąpić osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku, jeżeli nie otrzymały stwierdzenia nieważności małżeństwa i nie zawarły sakramentalnego związku małżeńskiego.

W przypadku braku stwierdzenia nieważności małżeństwa wierny pragnący przystąpić do Komunii św., powinien zerwać grzeszną relację. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kiedy po ludzku rozstanie wydaje się niemożliwe, np. ze względu na konieczność wychowania dzieci z nowego związku. W takich przypadkach osoby po rozwodzie, żyjące w nowym związku, mogą przyjąć Komunię św. pod warunkiem, że „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują wyłącznie małżonkom” (Familiaris consortio, 84).

W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które pomimo trudności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują piętrzące się przed nimi problemy. Chcemy zachęcić ich, aby – jak Święta Rodzina z Nazaretu – budowali swoje życie w oparciu o dar z siebie i codziennie okazywane miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we fragmencie Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny swoim rodzicom wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi (por. Łk 2,52).

Życząc wszystkim rodzinom, aby ten zbliżający się Rok Pański 2016 stał się okazją do autentycznego duchowego wzrostu, z serca błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 371. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze

w dniu 26 listopada 2015 r.

W sobotę 3 października Puławskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar miało swoje spotkanie. Rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy o godz. 16.00, a następnie przeszliśmy do salki pod kościołem, by kontynuować spotkanie Wspólnoty.

W dniach 11-13 września 2015 r. odbyły się VIII Rekolekcje Sycharowskie zorganizowane przez Lubelskie i Puławskie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Miejscem spotkania był Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny „Jabłuszko” w Nałęczowie k/Lublina. Do Nałęczowa przyjechało ponad 70 uczestników, m.in. z Gdyni, Łodzi, Łodzi, Opola, Warszawy, Podlasia; samotni małżonkowie, małżeństwa przechodzące kryzys oraz ci, dla których tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna.

Rekolekcje rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej ks. lic. Szymon Czuwara, a koncelebrę sprawowali: ks. Paweł Dubowik, Krajowy Duszpasterz WTM Sychar oraz pierwszy opiekun Ogniska w Puławach ks. Tomasz Surma, który obecnie pełni posługę duszpasterską w Argentynie.
Konferencję i piątkową homilię wygłosił egzorcysta z Wąwolnicy ks. infułat Jan Pęzioł, sobotniej Eucharystii przewodniczył ks. Łukasz Kałaska, opiekun duchowy Ogniska WTM w Łukowie, natomiast głównym celebransem Eucharystii w niedzielę był ks. Paweł Dubowik.

Piątkowy wieczór po Mszy św. i modlitwie o uzdrowienie poprowadzonej przez księdza Infułata spędziliśmy na zapoznaniu się i świadectwach uczestników rekolekcji.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny z podziałem na głosy żeńskie i męskie. Niezapomniane wrażenie 🙂 Po śniadaniu wysłuchaliśmy przejmującej konferencji księdza Jana Pęzioła. Następnie regenerowaliśmy siły –  jedni udali się na spacer po Nałęczowie, inni pojechali do Wąwolnicy i Kębła, jeszcze inni spędzili czas na pogaduchach i wspólnych śpiewach przy gitarze… Kolejnym punktem programu była konferencja dr Beaty Tęczy, psycholog, terapeutki grup „Wreszcie żyć – 12 kroków” na temat: „Pułapki duchowości”. Temat ten stał się podstawą do pracy w grupach, która odbyła się po obiedzie. Następnym punktem programu była Msza św. z homilią ks. Łukasza Kałaski, podczas której przeżyliśmy wyjątkowe wydarzenie: odnowienie przysięgi małżeńskiej Oli i Wojtka, którzy po trudnych doświadczeniach są ponownie razem 🙂 Bezpośrednio po Mszy św. świętowaliśmy 5-lecie powstania Ogniska Lubelskiego.Posilając się

wyśmienitym tortem, który zapewnił nam Darek, lider Ogniska w Puławach, słuchaliśmy wspomnień założycielki Ogniska, Małgosi Kostrubiec, ks. Szymona, który odpowiedział na jej apel o poszukiwania opiekuna duchowego dla Wspólnoty, Anetki Hunek, w której mieszkaniu odbyło się pierwsze spotkanie, Jurka Syski – pierwszego lidera Ogniska oraz Małgosi Stanickiej, która tę funkcję po nim przejęła i pełni ją do dziś. Pięknym gestem były życzenia Sycharków z Warszawy oraz prezent: ikona Matki Bożej autorstwa Ani z Ogniska Warszawskiego. Tort zaostrzył nasz apetyt na kolację, natomiast po niej rozpoczął się miting 12-krokowy, który poprowadziła Agnieszka Wiśniewska,  prowadząca grupy „Wreszcie żyć – 12 kroków”. Drugi dzień rekolekcji zakończyła cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu.
DSCF2591Rozważaniami modlitewnymi prowadzonymi przez ks. Szymona Czuwarę zaczęliśmy ostatni dzień rekolekcji. Niedzielną Eucharystię  celebrował i wygłosił homilię ks. Paweł Dubowik, koncelebrę sprawował ks. Szymon.
Po Mszy św. pojawili się nasi goście, małżeństwo Doroty i Tomasza Łupinów z drogi neokatechumenalnej. Konferencja na temat „Trzech ołtarzy w małżeństwie”, którą pan Tomasz miał wygłosić przerodziła się w ożywioną dyskusję na temat małżeństwa pomiędzy głoszącym a uczestnikami rekolekcji. Podsumowaniem wspólnie spędzonych dni było „Echo rekolekcji”, czyli świadectwa uczestników.

Składamy podziękowania Wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań w przebieg rekolekcji, a w szczególności:

– ks. infułatowi Janowi Pęziołowi za głębokie i poruszające słowa, których mieliśmy okazję wysłuchać podczas homilii i konferencji;
– wszystkim Księżom (ks. Pawłowi Dubowikowi, ks. Łukaszowi Kałasce, ks. Tomkowi Surmie i ks. Szymonowi) za sprawowanie Eucharystii i wzmacniające duchowo słowa;
– ks. Szymonowi za stałą gotowość do pełnienia posługi kapłańskiej, za wiarę i nadzieję, jaką nam przekazywał podczas sakramentu pojednania i indywidualnych rozmów;
– Beatce za interesujący wykład oraz czas, który poświęciła uczestnikom odpowiadając na ich pytania i wątpliwości;
– Dorocie i Tomaszowi Łupinom za poświęcony nam czas i podzielenie się swoim życiem;
– Agnieszce za poprowadzenie mityngu 12-krokowego;
– Agnieszce, Anetce, Małgosi i Ani za organizację i koordynację przebiegu rekolekcji;
– Darkowi za tort i inne słodkości, którymi mogliśmy się raczyć przez cały pobyt;
– Edytce i Ani za oprawę muzyczną rekolekcji;
– Małgosi i Leszkowi za uwiecznienie tego, co się działo na zdjęciach;
– Księdzu dr Piotrowi Kotowi, Dyrektorowi Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego oraz  pracownikom Domu  za zaangażowanie i stworzenie warunków do duchowej i cielesnej uczty oraz
wszystkim Uczestnikom rekolekcji, bez których one by się nie odbyły, za wsparcie, wspólną modlitwę oraz piękne świadectwa.

Już dziś zapraszamy na kolejne rekolekcje organizowane przez Lubelskie i Puławskie Ognisko, które odbędą się 11-13.03.2016 r w Dąbrowicy k/Lublina. Prelegentem będzie dr Mieczysław Guzewicz.

Galeria zdjęć >>>
Homilia ks. infułata Jana Pęzioła >>>
Homilia ks. Łukasza Kałaski >>>
Homilia ks. Pawła Dubowika >>>
Konferencja ks. infułata Jana Pęzioła >>>
Konferencja dr Beaty Tęczy >>>

Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na VIII Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie i Puławskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Rekolekcje odbędą się w Nałęczowie k/Lublina w dniach 11-13 września 2015 r. Głównym rekolekcjonistą będzie ks. infułat Jan Pęzioł, egzorcysta z Wąwolnicy. Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy WTM Sychar w Archidiecezji Lubelskiej ks. lic. Szymon Czuwara.
Koszt: 150 zł/całość – dla osób nocujących – 70 miejsc
(zakwaterowanie i wyżywienie:  piątek -kolacja; sobota – śniadanie, obiad, kolacja; niedziela – śniadanie, obiad)
Koszt: 30 zł/dzień – dla osób dojeżdżających – bez noclegów (max. 10 osób/dzień);
cena nie zawiera posiłków; osoby zainteresowane wykupieniem posiłków (obiad – 20 zł, śniadanie i kolacja po 10 zł) muszą zgłosić ten fakt pisząc na adres: rekolekcje@sychar.org

Uczestnictwo w rekolekcjach

Ponieważ rekolekcje cieszą się dużym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest ograniczona chcemy dać szansę na udział w nich przede wszystkim osobom dorosłym. Dlatego nie przyjmujemy zgłoszeń osób z dziećmi(pomimo takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym). Udział w rekolekcjach dojazdowych możliwy tylko w miarę wolnych miejsc.

Uwaga: zapisy przez formularz obowiązują WSZYSTKICH – także osoby dojeżdżające – z odpowiednią adnotacją w polu „Informacje dodatkowe”. Prosimy o wpisywanie w formularzu także współmałżonków, jeśli jadą – osoba nie wymieniona z imienia i nazwiska w formularzu nie będzie zapisana.

Zaliczki – w wysokości 70 zł od osoby – wpłacamy DO 31 SIERPNIAna konto, które stopniowo będziemy rozsyłać na maile podane w zgłoszeniach – prosimy CIERPLIWIE czekać 🙂
Szczegółowy program rekolekcji pojawi się pod koniec sierpnia.

Link do ośrodka: http://jabluszko.kuria.lublin.pl/
Adres: ul. Prusa 28, 24-150 Nałęczów
Mapa: https://mapa.targeo.pl/naleczow,prusa%20boleslawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
http://formularz.sychar.org/zgloszenie.php
UWAGA! W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zaliczki nie będą zwracane.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na rekolekcje@sychar.org  z adnotacją: Rekolekcje w Nałęczowie

Osoby zainteresowane pracą nad sobą i rozwojem duchowym przy pomocy programu dla chrześcijan „12 korków ku pełni życia” http://12krokow.sychar.org/, zapraszamy do zapisu u ks. Łukasza Brusa.
Warsztaty będą się odbywały w salce pod kościołem w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Warsztaty „12 kroków” prowadzi pani psycholog.

Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – szczęśliwych małżonków, porzuconych, a zwłaszcza przeżywających kryzys w małżeństwie zapraszamy na VI Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie i Puławskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Rekolekcje odbędą się w Motyczu Leśnym k/Lublina w dniach 26-28 września 2014 r. Koszt: 150 zł /osoba dorosła (zakwaterowanie i wyżywienie: piątek -kolacja; sobota – śniadanie, obiad, kolacja; niedziela – śniadanie, obiad).

UWAGA! Ponieważ rekolekcje cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem,
a liczba miejsc jest ograniczona (50 osób) chcemy dać szansę na udział w nich przede wszystkim osobom dorosłym. Dlatego w tym roku nie przyjmujemy zgłoszeń osób z dziećmi (pomimo takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym). Udział w rekolekcjach dojazdowych (z wyżywieniem, ale bez noclegu) możliwy tylko w miarę wolnych miejsc.

Zapisy na rekolekcje wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy do dnia 14 września br. Po wpłynięciu zaliczki (w wys. 50 zł za osobę) wpłacający otrzyma potwierdzenie mailem lub telefoniczne o przyjęciu zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zaliczki nie będą zwracane.

http://formularz.sychar.org/rekolekcje_motycz_2014_wrzesien_26-28/zgloszenie.html

Zakwaterowanie w Domu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo: http://www.fsd.lublin.pl/aktualnocioes

Rozkład PKP (stacja docelowa: Motycz Leśny) http://www.rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn

PROGRAM REKOLEKCJI (może ulec drobnym modyfikacjom):

PIĄTEK – 26.09.2014
17.00-18.00 Zakwaterowanie
18.00-18.45 Kolacja
18.45-19.30 Droga Krzyżowa
19.30-20.00 Przygotowanie do Mszy św.
20.00-21.00 Msza św.
21.00-23.00 Przedstawienie się uczestników rekolekcji, świadectwa

SOBOTA – 27.09.2014
7.30-8.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.00-8.30 Śniadanie
8.30-9.00 Przerwa kawowa
9.00-9.45 Konferencja cz. I
9.45-10.00 Przygotowanie do pracy w grupach
10.00-11.30 Warsztaty i praca w grupach (w oparciu o wygłoszoną konferencję)
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.45 Konferencja cz. II
12.45-13.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
13.30-14.00 Obiad
14.00-15.30 Spacer połączony z Koronką do Miłosierdzia Bożego
15.30-16.45 Relacje z prac w grupach
16.45-17.00 Przygotowanie do Mszy św.
17.00-18.00 Msza św.
18.00-18.30 Kolacja
18.30-19.00 Czas wolny
19.00-21.00 Miting 12-krokowy
21.00-22.00 Śpiewy z gitarą przy kominku

NIEDZIELA – 28.09.2014
7.30-8.00 Medytacja nad Słowem Bożym
8.00-8.30 Śniadanie
8.30-9.00 Przerwa kawowa
9.00-9.45 Konferencja „Higiena korzystania z terapii” – dr psychologii Beata Tęcza
9.45-10.00 Przygotowanie do Mszy św.
10.00-11.00 Msza św.
11.00-13.00 Echo rekolekcji – świadectwa
13.00-13.30 Obiad i zakończenie rekolekcji

Serdecznie zapraszamy 🙂

Osoby zainteresowane pracą nad sobą i rozwojem duchowym przy pomocy programu „12 korków ku pełni życia” http://12krokow.sychar.org/, zapraszamy na spotkania w piątki na godzinę 19 do salki pod kościołem w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach

W czwartek 7 marca 2013 roku ks. Paweł Dubowik – Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu o godz. 17.30 wygłosił konferencję pt. „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! – o pomocy jaką małżeństwom w kryzysie udziela Kościół na podstawie doświadczenia Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR”. Konferencję transmitowały na żywo: TV Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina.
Konferencję ks. Pawła oraz następujące po niej świadectwo małżonków można obejrzeć pod adresem:  http://youtu.be/nH8oI2QFPlU

W dniach 14-16 września lubelskie i puławskie ogniska WTM Sychar organizują rekolekcje w Wereszczynie.

 

Dla niezdecydowanych ważna informacja: Są jeszcze miejsca na rekolekcjach w Wereszczynie!!!
Można dołączyć nawet w sobotę lub w niedzielę rano.
Kontakt do organizatorów tel: 662 624 381
Jeżeli macie problem z dojazdem – pomożemy.
Ponizej Plan rekolekcji w Wereszczynie:

Piątek 14.09

17.00- 18.00 Zakwaterowanie

18.00 – 19.00 Kolacja

19.00 – 20.00 Droga Krzyżowa

20.00 – 21.00 Spowiedź Św. + modlitwa21.00 – 22.00 Msza Św. z homilią ks. Tomasza Surmy

22.00 Krąg doświadczeń. Przedstawienie się uczestników rekolekcji, świadectwa, nocne dyskusje przy herbacie.Sobota 15.097.30 – 8.00 Modlitwa poranna. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
8.00 Śniadanie.
9.30 – 10.30 Konferencja Ks. Tomasz Surma
10.30 – 11.30 Grupy „dzielenia się”. Praca w grupach. Warsztaty.
11.30-.12.00 Przerwa – przygotowanie się do Mszy Św.
12.00 – 13.00 Msza Św. z Homilią ks. Szymona Czuwary
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.30 Spacer wśród pól,  połączony z Koronką do Bożego Miłosierdzia od g. 15.00
15.30 – 16.00 Przerwa
16.00 – 16.45 Relacje z prac w grupach
17.00 – 18.00 Konferencja Ks. Tomasz Surma
18.00 – 19.00 Kolacja
19.00 – 21.00 Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
21.00 – 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
22.00 Meeting 12 krokowy…; po meetingu nocne dyskusje przy herbacie…

Niedziela 15.04

7.30 – 8.00 Medytacja nad Słowem Bożym . Ks. Szymon Czuwara
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.00 Konferencja Ks. Szymon Czuwara
10.00 – 10.30 Spotkanie z przyrodą, spacer po polach
10.30 – 11.15 Echo Rekolekcji. Świadectwa.
11.15 – 12.00 Różaniec
12.00 – 13.00 Msza Święta z Homilią Ks. Tomasza Surmy
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 Zakończenie rekolekcji

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na:
II Otwarte Rekolekcje Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR” – Ogniska z Lublina i Puław.
Termin: od 14.09.2012 od godz. 18.00  do 16.09.2012  godz.15.00
Miejsce rekolekcji:
Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego Bracia Faustyni
Wereszczyn 73
22 – 234 Urszulin
woj. lubelskie

Koszt rekolekcji: 120 zł dorośli (prosimy o zabranie śpiwora;  za pościel dopłata 10 zł), dzieci zniżka.
Strona Zgromadzenia i ośrodka:
http://www.bracia-faustyni.siedlce.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11
Mapa dojazdu:
http://mapa.nocowanie.pl/wereszczyn/dojazd/#

Na rekolekcje zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską:
* małżonków będących w kryzysach
* szczęśliwych małżonków
* małżeństwa
* samotnych małżonków
można przyjechać z dziećmi, zapewnimy opiekę.
Klasztor z Kaplicą i relikwiami:
św. Siostry Faustyny
św. Rity
św. Ojca Pio
św. Feliksa Contalicio
św. Elżbiety, Karmelitanki od św. Trójcy
Bł. Marka OFM CAP, spowiednika Jana III Sobieskiego pod Wiedniem
Bł. O. Honorata Koźmińskiego (będą od Września br)
W Kaplicy znajduje się również bal drewniany z domu Sługi Bożej Hilarii Główczyńskiej, siostry ze zgromadzenia Sióstr Honoratek.

Przyklasztorny Ośrodek Rekolekcyjno – Wypoczynkowy, położony w otulinie Poleskiego Parku Narodowego.
Daleko od cywilizacji, spokój i cisza, żywa przyroda i natura. Doskonałe warunki do modlitwy i kontemplacji.
Wszystkich pragnących wziąć udział w rekolekcjach prosimy o dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 50,- zł od rodziny,
na konto:
92 1560 1195 2325 0139 4810 0002 Aneta Hunek, ul. Traugutta 15, 20-454 Lublin. Tytuł wpłaty: rekolekcje „SYCHAR” Wereszczyn 14-16.09.2012.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: <5horhe@gmail.com>

Zgłoszenia wg wzoru:

1. Imię i Nazwisko
2. Miejscowość zamieszkania
3. Informacje o dzieciach zabieranych na rekolekcje: Imię/imiona, liczba dzieci i ich wiek,
4. Wolne miejsce w samochodzie
Wszelkie informacje dotyczące rekolekcji:
Jerzy Syska <5horhe@gmail.com>
tel: 662 624 381
Ilość miejsc na rekolekcjach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W niedzielę 5 sierpnia  w godz. 15.00-16.00 w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej IV grupa warsztatowa „12-kroków” skupiona wokół Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” poprowadziła adorację Najświętszego Sakramentu. W przygotowaniu i prowadzeniu Adoracji brali udział: Beata (która z wielkim wyczuciem nastroju, przygotowała oprawę muzyczną oraz akompaniowała  na pianinie), Maria, Magda, Przemysław i Janusz. Po adoracji odbyło się spotkanie z Jackiem Racięckim, współinicjatorem warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku wolności” w Polsce, współautorem płyty  ”12 kroków…”. W Adoracji i spotkaniu uczestniczyli członkowie ognisk z Puław i Lublina. Ok 35 osób.

 

W dniach 28.07-31.07 2012 Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar była reprezentowana przez opiekunów ognisk  z Zielonej Góry, Ojca franciszkanina z Rychwałdu i lidera Puławskiego Ogniska podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą.Celem uczestnictwa Sycharu na Kongresie Nowej Ewangelizacji było rozpowszechnienie informacji na temat naszej wspólnoty. Rozdawaliśmy broszurki z płytą, ulotki, rozstawiliśmy rolap   i propagowaliśmy naszą wspólnotę w indywidualnych rozmowach. W sumie rozdaliśmy ok 170 broszurek z płytą, które głównie trafiły do księży w materiałach konferencyjnych. Ojciec Donat udzielił wywiadu do Naszego Dziennika i krótkiego wywiadu do Telewizji Trwam. W kongresie było obecnych ponad 1000 ewangelizatorów, w tym: ok 158 księży, 95 kleryków, 30 diakonów, 61 sióstr zakonnych i ponad 700 świeckich uczestników to w sumie przedstawiciele ponad 300 ruchów, wspólnot z całej Polski. Wśród uczestników były osoby min z: Białorusi, Ukrainy, Włoch, Brazylii, Niemiec, Francji.  Spotkaliśmy się z zainteresowaniem i potwierdzeniem konieczności tworzenia wspólnot wspierających małżeństwa w kryzysie. Siostry zakonne pytały się czy przyjeżdżamy do szkół składać świadectwo, księża także pytali się czy przyjeżdżamy do parafii by opowiedzieć o Sycharze.   Widoczne również było zainteresowanie programem 12 kroków.

http://www.przystanekjezus.pl/niedziela-5-sierpnia-zakonczylismy-kongres-i-przystanek-jezus/5283/

W sobote 7.07 2012 odbyło się spotkanie Sycharowksie. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 16:00 w  Kaplicy Św. Siostry Faustyny. Następnie w gronie 6 osób przeszliśmy do salki pod kościołem, gdzie przedstawiony został charyzmat naszej wspólnoty, a także podzieliliśmy się swoimi świadectwami. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

O. Jacek Salij wygłosił 4 konferencje i 2 homilie.

Dostępne są one pod adresem:

„Dar Kościoła” – http://youtu.be/36vRnIRh70k
„Sakramentalność małżeństwa” – http://youtu.be/8K9_eMzTY1U
„Teologia przysięgi małżeńskiej” – http://youtu.be/RbZknlfsmSE
„Rodzina domem duchowym i małym Kościołem” –

Homilia w sobotę – http://youtu.be/KQ9P1UGbeag
Homilia w niedzielę – http://youtu.be/z8yxqUYsnqA

Marzena Zięba przedstawiła 2 tematy:
„Heroiczne przywództwo” – http://youtu.be/Qi9bMqD1klw
„Jak mówić o małżeństwie?” – http://archive.org/details/marzena-jezyk

Kronika